W ostatnich latach wiele osób w Polsce boryka się z problemem tzw. kredytów frankowych, a kwestia ta stała się przedmiotem zainteresowania nie tylko klientów banków, lecz także prawników specjalizujących się w sprawach finansowych. Wśród wielu kancelarii zajmujących się tematem, jedną z najbardziej znanych jest Kancelaria Frankowa Frejowski.
Kancelaria Frankowa skupia się głównie na reprezentowaniu klientów, którzy zaciągnęli kredyty hipoteczne indeksowane do waluty szwajcarskiej, głównie franka. Ten rodzaj kredytu był popularny w Polsce na przełomie lat 90. i pierwszej dekady XXI wieku ze względu na niższe oprocentowanie w porównaniu do kredytów w złotych. Niestety, gwałtowne wahania kursu franka spowodowały, że wielu kredytobiorców znalazło się w trudnej sytuacji finansowej, gdy ich zadłużenie znacząco wzrosło.

Kancelaria Frankowa specjalizuje się w dochodzeniu roszczeń klientów, argumentując, że banki udzielające kredytów walutowych nie dostarczyły wystarczających informacji na temat ryzyka związanego z takimi produktami finansowymi. Często podkreśla się także problematykę tzw. "klauzul abuzywnych", czyli nieuczciwych postanowień umownych, które mogą być podstawą do uznania umowy kredytowej za nieważną